Verlof

Het aanvragen van verlof of het doen van een absentiemelding dient te gebeuren via het Ouderportaal.

Een verlofaanvraag gaat altijd over extra vrije dagen buiten de reguliere schoolvakanties en vrije dagen om.
Een absentiemelding heeft altijd te maken met het ziek melden van een kind en bezoek aan psycholoog, arts of specialist enzovoorts.

Voor het verlenen van verlof zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.