Inschrijven kind

Aanmelden
Het aanmelden van uw kind is altijd mogelijk. Het liefst uiterlijk in het jaar waarin het drie wordt, om een en ander te kunnen verwerken en voor te bereiden.

Hiervoor kunt u ten allen tijden contact opnemen met onze school. Hiervoor stuurt u een mail naar Juffrouw Anouk Peeters.
U krijgt dan een oriënterend gesprek met één van de coördinatoren van de kleuterklassen. U kunt ook een rondleiding krijgen.
Dit gesprek is enerzijds zodat u al uw vragen kan stellen en wij u de school kunnen laten zien. Anderzijds is het gesprek ook voor ons, zodat er gekeken kan worden of onze school de ontwikkelvragen van uw kind kan beantwoorden en of plaatsing mogelijk is.

Voorgaande geldt ook voor kinderen die van een andere school komen. Hiervoor stuurt u een mail naar de schoolleider Frank Simons.
Dan volgt er een gesprek met de directie en, eventueel, een coördinator van de bouw waar uw kind geplaatst gaat worden. 

Inschrijven
Mocht plaatsing mogelijk zijn, dan krijgt u een inschrijfformulier mee, dat u na invulling en ondertekening inlevert op onze school. Na definitieve inschrijving ontvangt u schriftelijk bericht omtrent plaatsing van uw kind.

4 jaar
Als uw kind voor het eerst naar school gaat, betekent dat een heel ingrijpende verandering in zijn nog jonge leventje. Daarom mogen de jongste kleuters, twee dagdelen komen oefenen. Onze school neemt contact met u hierover op. Circa 6 weken van tevoren neemt de toekomstige leerkracht contact met u op.
Vanaf de dag, nadat ze 4 jaar worden komen de kleuters dan elke dag naar school. De vierde verjaardag wordt niet op school gevierd.

Voor meer informatie: Welkomsboekje nieuwe kleuters