Leerlingenraad

Leerlingenraad
Schooljaar 2023/2024
Brede School Moesel


Op de dag van de "rechten van het kind"  hebben we op onze school weer verkiezingen gehouden voor onze leerlingenraad. Dit is inmiddels al de derde leerlingenraad sinds de oprichting hiervan. Onderstaande leerlingen zijn gekozen uit de groepen 5 t/m 8. Wij wensen de kinderen veel succes met deze belangrijke taak.

 
  • Lilou Florack
  • Dani Verstappen
  • Mariam Mssimir
  • Benjamin Stoop
  • Karlijn Lempens (boven)
Iedere zes weken komt de leerlingenraad van BSM bijeen om te vergaderen. Ze bespreken samen met de schoolleider wat er beter zou kunnen op school. Dat doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school. Op het einde van het schooljaar sluiten de leerlingenraad aan bij onze medezeggenschapsraad.

Voordelen van een leerlingenraad
Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren er dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor het schoolplein of het kiezen van een goed doel voor een sponsorloop. Maar er zijn nog meer voordelen:

Vergroten van leerlingbetrokkenheid
Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid. Ze hebben meer invloed op dingen die op school gebeuren en voelen zich er verantwoordelijker voor.

Denken vanuit het algemeen belang
Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang.

Ontwikkeling communicatieve vaardigheden
Communicatieve vaardigheden zijn binnen een leerlingenraad enorm belangrijk. Als er goed naar je wordt geluisterd, wordt er ook sneller actie ondernomen. Binnen een leerlingenraad leren leerlingen om effectief te overleggen.

Goede wisselwerking mr en leerlingenraad
De leerlingenraad is te vergelijken met de medezeggenschapsraad (mr), maar dan op het niveau van leerlingen. Is de leerlingenraad goed opgezet? Dan kan er een mooie wisselwerking ontstaan tussen de mr en de leerlingenraad. Zo voelen leerlingen zich echt serieus genomen.

Actief burgerschap in de praktijk
Scholen die werken met een leerlingenraad vinden het daarnaast een voordeel dat je werkt aan actief burgerschap. Een school die functioneert als een democratische leer- en leefgemeenschap geeft ook leerlingen inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.