Welkom
op de website vanWelkom op de website van Brede School Moesel in Weert.
Op onze website willen we wat meer vertellen over onze school.


Zaterdag 20 november
Dag van de Rechten van het Kind
Het goede doel dit jaar:

Vlinderkinderen

https://www.vlinderkind.nl/      https://www.debra.nl/
 Team Brede School Moesel

  

 

 

     Mededelingen


Toegevoegd:
- Notulen MR 21 oktober 2021
- Klachtenprocedure

- Schoolgids 2021/2022
- Vakantierooster 2021/2022